GPT-4 sắp chính thức ra mắt, mô hình ngôn ngữ mới sẽ thật sự vượt trội?

ChatGPT đã gây bão thế giới công nghệ với khả năng đàm thoại vượt xa mọi thứ chúng ta từng thấy trước đây. Giao diện chatbot dựa trên GPT-3, được cho là một trong những mô hình ngôn ngữ lớn nhất và phức tạp nhất từng được tạo ra và được đào tạo trên 175 tỷ “tham số” (điểm liên kết dữ liệu). Vậy GPT-4 sắp chính thức ra mắt, mô hình ngôn ngữ mới sẽ thật sự vượt trội? Tuy nhiên, đó là một bí mật mở mà người tạo ra nó – tổ chức nghiên cứu AI OpenAI … Continue reading GPT-4 sắp chính thức ra mắt, mô hình ngôn ngữ mới sẽ thật sự vượt trội?