Microservice – Kiến trúc đứng sau sự thành công của các gã khổng lồ

Khi doanh nghiệp phát triển, phần mềm mà họ sử dụng cũng cần phải thay đổi. Đôi khi, quá trình này không đơn giản. Khi phần mềm liên tục cần được cập nhật theo thời gian, một chương trình đơn giản có thể trở thành một con quái vật phức tạp, khó hiểu, khó sửa chữa và bảo trì. Kiến trúc microservice sẽ trở nên hữu ích! Tuy nhiên, nếu chúng ta xem xét một cách cận các lợi ích của Kiến trúc Microservice, chúng ta sẽ thấy rằng nó có thể giúp  tránh được những rắc rối trên một … Continue reading Microservice – Kiến trúc đứng sau sự thành công của các gã khổng lồ